Batterisikkerhet for e-sigaretter

Batterisikkerhet for e-sigaretter

7. april 2021
Posted in: Guider

Batterisikkerhet er en viktig del når man bruker elektroniske sigaretter. Dette vil vi gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Hvordan burde jeg oppbevare batteriene mine?
Batteriene til en damper burde alltid oppbevares på en forsvarlig og tryggest mulig måte. Dette vil si å ha de oppbevart i et batteri deksel eller noe lignende.

Her er noen ting man burde tenke på:
Aldri la batteriene ligge løst i lommen da dette kan føre til at de kommer i kontakt med for eksempel mynter og/eller andre strømledende materialer. Dette kan gi utslag for batteri ventilering eller verre.

Hold dem, så godt det lar seg gjøre, ved normal rom temperatur. Ved lav tempratur så vil du miste mye av batterikapasiteten din, og ved for høy temperatur så kan batteriet begynne å ese ut og i verste fall få kraftig ventilering.

Aldri la damperen ligge i direkte sollys, eller i en bil under varme dager. Dette er en viktig del av batterisikkerhet.

Hvordan vedlikeholder jeg batteriene mine? 
Aldri kjør batteriene dine helt tomme og la de bli liggende. Dette vil skade battericellene, som igjen vil føre til at du får kortere levetid og mindre lagringskapasitet på batteriene.

Pass på at plastikken utenpå batteriene er hele og fine. Dersom du får rift i dem så er det viktig å sette på ny beskyttelse eller kjøpe nye batterier.

Hvor lenge holder batteriene?
Et batteri har som regel 150-200 ladesykluser før de begynner å miste lagringskapasiteten sin.

Hvis du skal lagre batteriene dine så burde det ikke overstige 4.1 volt eller under 3.7 volt, da dette kan skade holdbarheten på batteriene dine.

Hva slags batteri burde jeg ha til min damper?
Type batteri du burde ha kommer an på hvilken styrke watt du har planer om å bruke.

For bruk mellom 0-50watt så er batterier med 15amp’er godt nok, som VTC6

Skal du over 50watt er det bedre med et batteri som tåler mer amp’er, som VTC5