E-sigaretter er 95% mindre skadelig

E-sigaretter er 95% mindre skadelig

25. september 2020
Posted in: Helse

E-sigarett er betydelige mindre skadelig enn sigaretter

Det er ikke nikotinen som forårsaker død, ekspertene skylder på røyken. 

Formann i advisory board, ved Center for Health, Law, Politics and Ethics ved University of Ottawa, Professor David T. Sweanor uttaler at siden 70-tallet har det vært kjent at ved gjentatt inhalering av røyk kan det forårsake kreft, lunge-og hjerte lidelser. Hvis man velger å gå over til e-sigaretter vil man minske skadene med 95%.

En av de største helsemessige gjennombrudd gjennom historien , mener David.T Sweanor at er skadereduksjon ifht tobakk. 

Sweanor påpeker at hver dag dør det 20.000 mennesker globalt på grunn av røyk. 

Han nevner dette for å kunne fremme mindre skadelige alternativer som for eksempel elektroniske sigaretter også kalt e-sigarett, Heat-not-burn og snus. Og at muligheten for å gjøre disse innovative nikotin produktene tilgjengelig for flere land, kan hjelpe flere millioner til å redusere inntaket av røyk. 

Sweanor mener at dette bare kan beskrives med 4 ord, som alle burde huske, «It`s the smoke, stupid»

Han mener man kan sammenligne nikotin og koffein. Det er ett avhengighets skapende stoff som gir diverse fordeler for seg selv, men som ikke har en stor helserisiko ved normalt bruk. 

Men ved å innta dette via for eksempel røyk, så kan man få skader. 

Ulike vitenskapelige studier viser at røykfrie nikotin produkter er hele 95% mindre skadelig enn tobakk, sier Public Health England og The Royal College of Physicians. 

En klinisk prøve utført av Uk`s National institute for Health Research (NIHR) fant ut at elektroniske sigaretter har dobbel effekt for røykeslutt sammenlignet med nikotin plaster og nikotin tyggis.

Sweanor siterer saken hvor etter at heat-not-burn produkter ble tilgjengelig på markedet i Japan så forsvant 1/3 av tobakk salget. Dette over en periode på 3 år. 

Flere alternativer er viktig

Han påpeker at det er viktig at land gir røykere flere alternativer for å bli kvitt den uvanen de har med røyk i dag. E-sigaretter er det alternativet som har klart å få flest bort ifra røyken.

Men sier at regjeringer henger for langt etter vitenskapen og teknologien. De ser på alternativer med lav risiko som en trussel, istedenfor en mulighet, da de ikke forstår de enorme forskjellene i risiko mellom de forskjellige nikotin produktene. 


Levedyktige alternativer til sigaretter kan redusere sigarettforbruket dramatisk, ”sa Sweanor. “Vi kan benytte muligheten som teknologien nå gjør tilgjengelig for å få slutt på sigarettepidemien.”

Artikkelen fra Metro News Central kan du lese her.