Vi følger nyheter

Vapings fremtid i Europa og dens effekter på samfunnet

24. mars 2023
Posted in: Helse Info

Vaping har de siste årene blitt et ganske et populært alternativ til tradisjonell røyking. Bruken av e-sigaretter, også kjent som vapes, har vokst raskt over hele verden, og mange mennesker har vendt seg til vaping som en måte å slutte og røyke på.

Men til tross for den økende populariteten til vapes, er det fortsatt mye debatt rundt sikkerheten og effekten som vaping har som et hjelpemiddel mot røykeslutt.

I EU-parlamentet er kunnskapen om røykfrie alternativer liten, noe som har ført til bekymring for reguleringen av vapes. Kritikere hevder at strengere regler kan fraråde folk å bytte til vapes, noe som til slutt kan føre til at flere fortsetter å røyke tradisjonelle sigaretter.

Tilhengere av strengere reguleringer hevder imidlertid at den potensielle helserisikoen forbundet med vaping oppveier eventuelle fordeler, og at vapes bør behandles som alle andre tobakksprodukter.

Vapings effekter på samfunnet

Det er flere fordeler og ulemper med diskusjonen rundt vapes. På proffsiden har mange mennesker funnet ut at vaping er en effektiv måte å slutte å røyke på. Vaping lar brukere kontrollere mengden nikotin de bruker, som gradvis kan reduseres over tid, noe som gjør det lettere å slutte helt med vanlig røyk.

I tillegg produserer ikke vaping de samme skadelige giftstoffene som finnes i tradisjonelle sigaretter, noe som kan bidra til å redusere risikoen for lungekreft, hjertesykdom og andre røykerelaterte sykdommer.

Vapes kommer også med en rekke smaker, som kan gjøre overgangen fra røyking til vaping enklere. Mange som har prøvd å slutte å røyke, ved åog bruke andre metoder, som nikotinplaster eller tyggegummi, har funnet ut at vaping er et mer effektivt og bedre alternativ.

På den negative siden er det bekymring for at vaping kan være skadelig for unge mennesker, som kan være mer sannsynlig å eksperimentere med e-sigaretter på grunn av deres tiltalende smaker og enkel tilgang på produktene. I tillegg har noen studier antydet at vaping kan ha negative effekter på lungehelsen, selv om de langsiktige effektene fortsatt ikke er fullt ut forstått.

Men hvordan ser det ut for Norge?

Den norske regjeringen kunngjorde tilbake i 2019 at de ønsker å vedta EUs tobakksproduktdirektiv (TPD) og legalisere og regulere vaping i større grad. TPD regulerer e-sigaretter og vaping produkter i EU, og regjeringens beslutning om å vedta den betyr at vapere rundt om i landet på sikt vil få tilgang til et bredere spekter av vaping produkter, samt en høyere grad av sikkerhet med hensyn til kvaliteten på produktene.

Selv om avgjørelsen har vært lagt på is siden Covid-19 utbruddet, er diskusjonen, selv etter en lang periode med usikkerhet rundt fordelene og lovligheten av vaping i Norge, fortsatt i stor grad sett på som et positivt skritt mot skadereduksjon og er et hett tema. Til denne dag.

Den norske regjeringen har understreket viktigheten av å sikre at vaping-produkter er av høy kvalitet og at de ikke appellerer til unge mennesker. Selv om detaljene i det nye regelverket ikke er kunngjort ennå, vil beslutningen om a legalisere vaping i Norge sannsynligvis bli ønsket velkommeb av både vapere og skadereduksjonsforkjempere.

Avslutningsvis er diskusjonen rundt vapes i Europaparlamentet og regjeringen et kompleks og dyptgåendetema, og det er gyldige argumenter fra begge sider. Mens noen mennesker har funnet ut at vaping er et effektivt hjelpemiddel for å slutte å røyke, er det også bekymringer om de potensielle helserisikoene forbundet med vaping, spesielt for unge mennesker.

Til syvende og sist vil det være opp til beslutningstakere å veie fordeler og ulemper med vapes og bestemme den beste måten å regulere dem på.

- Dine venner i NorDamp